Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, mora se nalaziti u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana. Dozvole iz stava 1 ovog člana, moraju se nalaziti u vozilu prevoznika prilikom obavljanja prevoza. Raspodjela dozvola domaćim prevoznicima za međunarodni prevoz tereta (kritičnih i nekritičnih), dobijenih razmjenom u skladu sa članom 109 stav 2 ovog zakona, obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje Organ uprave. Ugovor iz stava 7 ovog člana za vrijeme obavljanja prevoza se mora nalaziti u vozilu kojim se obavlja limo servis. Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Ministarstvo posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište. Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom.

px’/>

https://taxi-travel.me/